Årsstämma 2019

SICO:s årsstämma äger rum fredagen den 14 juni kl. 13.00 i Unionens lokaler, på Olof Palmes gata 17 i Stockholm.

 För att närvaro krävs att du anmäler dig senast den 7 juni till klara@sico.nu

Vänliga hälsningar

SICO