baseline/impact-test blir obligatoriskt I SHL

SICO är mycket glada att det nu blir verklighet att det till säsongen 18/19 blir obligatoriskt att genomföra ett baseline/impact-test på samtliga spelare i SHL.

Vi är överens med SHL om att detta är ett steg framåt för spelarnas säkerhet och ett viktigt komplement till läkarteamen i klubbarna som nu får ett verktyg till att använda för att hjälpa ishockeyspelarna.

Uppdraget kommer ligga hos Sports Medicine i Umeå som tredje part som utför baseline/impact-testet samt utbildar klubbarna i hur testet går till samt också analyserar alla tester. Detta gör att vi kommer kunna få en samlad bild och jämn bedömning av testerna och även ser en fördel när spelare som ev. byter klubb inom SHL redan har ett test-värde.
Att detta också görs på juniorlag och damlag i SHL-klubbarna känns naturligt och jättebra.

Vi hoppas nu att Hockeyallsvenskan följer i SHL:s fotspår för spelarnas säkerhets skull.

”Det är verkligen i tiden att SHL, junior och Damlag får ett ordentligt verktyg som är enhetligt mellan alla klubbar. Bland det sorgligaste man får ta del av inom hockeyn är när ens vänner/kollegor drabbas av hjärnskakning och har svårt att vara en del av gemenskapen både på isen men framförallt i hemmet.”
-Mattias Guter, Timrå IK   

 

”Det senaste åren har huvudtacklingarna ökat och det känns självklart att införa ett test som gör det enklare för spelare och fysios att avgöra huruvida man är 100% eller inte.” 
-Sebastian Wännström, HV71
 
 ”Hjärnskakningar kan vara så extremt komplexa, detta är ett bra hjälpmedel och en självklart inom sporten i mina ögon, ett steg i rätt riktning av spelarfacket tillsammans med klubblagen och ligan”
-Patrick Cehlin, Luleå HF

 

Impacttest är översatt från Immediate Post-Concussion Assessment and Cognitive Testing och är det mest frekvent använda och det test som det finns mest vetenskapligt validerade datoriserade evalueringssystemet för hjärnskakningar. Testet går till på så vis att om idrottaren drabbas av en hjärnskakning, går följderna av den att mäta och dokumentera genom ett datoriserat test som utövaren själv genomför. Samtliga spelare utför alltså ett första test innan säsongen börjar. Det första testet kan sedan jämföras med det test idrottaren utfört efter en befarad hjärnskakning. På så vis kan utbildad personal se skillnader, framsteg eller eventuella försämringar individen gör. Den här typen av test ger SICO:s medlemmar en tryggare rehabiliteringstid efter en hjärnskakning. Det kan vara svårt att se och bedöma tillståndet hos varje individ eftersom symptomen kan te sig på olika vis. Testet delas upp i sex delar, som mäter en mängd kognitiva funktioner såsom minne, svarstid, problemlösning, matchning etc.