Dags att skicka in ansökan för att bli certifierad SICO-agent

Nu är det dags för agenter att ansöka till SICO för att bli certifierade.

Senast den 31 augusti 2016 ska ansökan vara inskickad för att bli SICO-certifierad agent. För att få behålla sin certifiering krävs det att agenterna är närvarande på minst två agentutbildningar per år som spelarfacket SICO anordnar.

Klicka här för att ansöka

Här går det att läsa mer angående reglementet för certifiering