Dags för eftertanke

Med anledning av situationen i samband med matchen i Umeå förra veckan, vill SICO och spelarna i Björklöven uttrycka följande.

Utredningen angående matchfixning är färdigställd och avslutad.

Vi vill särskilt tacka Abbe Törsleff och Camilla Bernving, säkerhetsansvariga på Svenska ishockeyförbundet, vilka har haft kontakt med samtliga berörda parter. Abbe och Camilla har arbetat skyndsamt och diskret för att få fram saklig information och underlag för utredningen kring händelsen. Samtidigt har Abbe, Camilla och Svenska Ishockeyförbundet haft stor förståelse för spelarna och den olustiga situation de befunnit sig i.

Vi kan inte acceptera påhopp, anklagelser samt spekulationer, utan saklig grund, vars syfte är att underhålla den stora massan men vilket sker på bekostnad av oskyldiga enskilda individer. Vi kan inte acceptera att spelare tvingas utstå påtryckningar från media, sociala media samt från allmänheten var det förväntas att spelarna skall redogöra samt stå till svars för händelser, vilka enbart är baserade på spekulationer. Detta är faktorer vilka lett till att en del spelare känt sig oskyldigt dömda samt medfört att det inte mått bra.

Samtidigt måste vi, även om det i detta fall inte handlade om matchfixning, tillåtas att vara tacksamma över att en situation likt denna uppstått. Händelsen vilken uppstod på grund av den mänskliga faktorn hos ett av spelbolagen, blev ett uppvaknande för samtliga parter. Vikten av att belysa att detta fenomen kan förekomma, även inom ishockeyn, har synliggjorts. Spelarna, förbundet samt ligorna är eniga kring att matchfixning är något som inte skall få någon luft i vår bransch. Ishockeyn i Sverige skall behålla den stora integritet och värdegrund vilken parterna länge arbetat tillsammans för att bygga upp och bibehålla.

Parterna måste ta ett större ansvar framöver och jobba med information, utbildning samt förbyggande arbete för att motverka matchfixning.

Spelbolagen vilka exponerar sig i vår bransch och idrott måste ta sitt samhälleliga ansvar och vara med att finansiera resurser vilka måste tillsättas för att motverka, samt ta hand om, den mörka baksidan som pengaspel alltid för med sig.

Det är endast vi, ingen annan, som kan se till att det aldrig förekommer någon matchfixning i svensk ishockey. Detta är vår idrott.

Varmaste hälsningar,
SICO och spelarna i Björklöven