Karriär & studier

Ishockeyspelandet är ett tidsbegränsat yrke, vilket innebär att du kommer behöva en annan karriär efter din ishockeykarriär.

Hur du kommer fram till vad du vill göra efter ishockeyn är en process som ser olika ut för olika individer. Som professionell hockeyspelare har du livserfarenhet och kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar.

Krav, press samt att kunna samarbeta är unika egenskaper du som ishockeyspelare på elitnivå besitter, SICO vill vi hjälpa medlemmarna att förfina och utveckla sina färdigheter för att ta nästa steg.

SICOs kompetensutvecklare/PDM, Player Development Manager, är medlemmarnas bollplank och kan hjälpa dig med individuell behovsanalys för att du som medlem skall få den hjälp du efterfrågar.


Kompetensutveckling 

I kompetensutvecklingsarbetet ser SICO till att samtliga spelare erbjuds hjälp med nedan angivna tjänster.

Information kring kompetensutveckling och karriär växling.

  • Vara behjälpliga med att komplettera betyg för grundskola/gymnasiet. SICO arbetar för att alla spelare ska få möjligheten att skaffa sig fullständiga gymnasiebetyg
  • Upplysa om studie utbudet på Universitet, Högskola, Komvux etc.
  • Ledsagning på antagning.se
  • Upplysa om möjligheten till SF – intyg för att läsa och kombinera studier och elitidrott på Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) och Riksidrotts Universitet (RIU).
  • Samarbeta med klubbarna utefter vilken struktur och möjligheter till kompetensutveckling som finns lokalt. Tex kontakter och utbyten med företag, samarbetspartners, sponsorer, nätverksträffar etc.
  • Informera om TRS och olika stöd som finns att få via kollektivavtalet.

 

Vi ser att samarbete med fackliga parter bidrar starkt för kännedomen hos de personer som omfattas av omställningsavtalet. Det har varit särskilt värdefullt i samarbetet med elit ishockeyspelarna eftersom de har särskilda behov utifrån ett karriärväxlingsperspektiv. Facken är ofta första kontakten. Vi har sett att efter samarbetet med Sico inleddes har vi haft en ökning av antalet spelare hos TRS. De får kännedom tidigare och är mer förberedda när det är dags. 

Även klubbarna fyller en mycket viktig roll för att skapa rätt kultur och förutsättningar för att kunna stötta spelarna vidare – både under och i samband med att det är dags att karriärväxla. 

I och med det nya omställningsavtalet som trädde i kraft 1 oktober 2022 ser vi ytterligare möjligheter att stötta spelarna tidigt under pågående anställning”

-Torbjörn Norlund, Trygghetsrådet TRS

Kontakta SICO på: anton@sico.nu eller 073-325 66 86
Några kommentarer från spelare som fått hjälp tidigare:

Fick hjälp med information, utbildning och ansökningar, framförallt va han ett stöd som jag behövde när jag va vilsen. Med sin bakgrund som hockeyspelare så förstod han mig och mitt behov. Har idag påbörjat genom TRS mitt framtida jobb.

– Björn hjälpte mig med att ta fram vad jag eftersökte och ingång till framtida jobb.

– Fick snabb och effektiv hjälp genom att komplettera betyg för att komma in på Högskola, genom sin tillgänglighet så fick jag ett stort förtroende och rekommenderar andra att kontakta Björn

– Ville göra någonting men visste inte vad vid sidan av hockeyn, genom Björn så fick jag det jag eftersökte och det blev ett perfekt komplement till att kombinera hockey med att ta nästa steg till efter karriären.

– Behövde ett bollplank och hjälp med hur jag skulle ta nästa steg, vilka möjligheter hade jag att kombinera hockeyn med annat. Björn va med mig hela vägen och genom att själv genomgått en liknande process så coachade han mig, så jag själv kom till insikterna och det blev kraftfullt.