Med anledning av att medlemmar i SICO, valt att inte deltaga vid SIF:s landslagssamling

Vi förstår att det finns en rad frågetecken kring rådande situation mellan damspelarna och Svenska Ishockey Förbundet (SIF). Därför vill SICO framföra följande:

Situationen grundar sig i spelarnas ekonomiska förhållande till SIF, men även allmänt hanteringen av Damkronorna.

Spelare som representerat Damkronorna har under flera år framfört att det inte är möjligt att delta i spel under de ekonomiska förutsättningar som råder. Grundorsaken är att det inte finns något avtal mellan SIF och spelarna i Damkronorna som reglerar ersättning, bonus och försäkringar. Ett sådant avtal finns för herrarna i Tre Kronor.

Ett stående argument från SIF (att inte erbjuda något avtal) är att Damkronorna inte genererar lika mycket intäkter som Tre Kronor gör, vilket damspelarna är införstådda med. Däremot är försäkringskostnader för NHL-spelares deltagande i Tre Kronor en betydande utgift för SIF. Motsvarande kostnad finns inte för Damkronorna.

Damspelarna upplever att bemötandet från Svenska Ishockeyförbundet är annat än vad man bör förvänta sig av ett svenskt idrottsförbund. Hur damspelarna blir talade till och genom avsaknad av likvärdighet känner sig Damkronorna oviktiga och som om de är ett ok att bära för SIF.

SIF har hänvisat till avtalet mellan SIF och SDHL, som SICO inte fått tagit del av eller är part i. SIF menar att spelarna i Damkronorna har samma förutsättningar som spelarna i Tre Kronor vid landslagsspel, och vad som regleras i avtalet mellan SIF och Tre Kronor.

Förutsättningarna går inte att jämföra. SHL-spelare har ett kollektivavtal vilket ger spelarna i SHL tryggande försäkringar, till exempel olycksfallsförsäkring (TFI). Spelarna i SDHL har inte ett kollektivavtal och omfattas inte av SHL-spelarnas avtal.
Att jämföra och säga att SIF behandlar Damkronorna och avtalet på samma sätt som för herrarna är fel.
Att spelarna får bibehålla lönen från respektive SDHL-klubb vid landslagsspel, är den del som är lika för herrarna och damerna. Dock är den ersättningen/lönen i de flesta fall inte tillräcklig och damspelarna måste arbeta vid sidan av ishockeyn, för att klara vardagen.

SIF hänvisar via generalsekreteraren till § 1:12 för att tvinga damspelarna, via påtryckningar från respektive SDHL-klubb, att ställa upp i landslaget. Detta är fel.
Spelarna vill inte spela under rådande förutsättningar, därför kommer de inte till landslagssamlingen. Detta ska inte förväxlas med att SDHL-klubben inte skulle släppa spelarna till det internationella uppehållet. Om SIF agerar genom att hänvisa till regeln (TB § 1:12) och då utdöma sanktioner gör SIF fel. Istället borde Svenska Ishockeyförbundet ta sitt ansvar och tillsammans med övriga parter hjälpas åt att främja framtidens damishockey.

Klara Stenberg
SICO

 

Nedan finner ni ett axplock av punkter Damkronorna vill föra fram:

 

 1. Förlorad arbetsinkomst:

Säsongen 18/19 gick SHL in med 400 000 kronor till SIF, pengar som skulle gå till Damkronorna. Motkravet var att SIF skulle matcha detta belopp. SHL:s tanke var att SHL ville hjälpa SIF att satsa långsiktigt på Damkronorna. Initiativet kom från SHL då SIF till en början inte ville ge Damkronorna ersättning för förlorad arbetsinkomst bland annat..

Inför säsongen 19/20 drog SIF in all ekonomisk ersättning till Damkronorna.

Totalt var det 800 000 kronor, och vi undrar vart alla pengar som blivit över från föregående säsong, tagit vägen?

Argumentet från SIF att de arbetar och behandlar Tre Kronor och Damkronorna, håller inte. Vi går minus på att delta på landslagsläger, medan spelarna iTre Kronor har bra löner från sina klubbar. Vi är väl medvetna om löneskillnaderna och att det finns anledningar till dessa. Vi anser dock att SIF  bör se ersättningsfrågan som en investering för framtiden.

 1. Försäkringsfrågan:

Hur är Damkronorna försäkrade, och hur agerar SIF i försäkringsfrågan? De försäkrar herrspelare för flera miljoner, och vi har knappt en rimligt täckande försäkring.

 1. Samlingsdagar inför VM 2019: 

Damkronorna: 5 dagar inkl. 1 match på precamp.

 1. Reseförhållanden:

För ett och ett halvt år sedan (en månad innan OS) reste Damkronorna, en lördagskväll, hem från en landslagsturnering i Finland med Finlandsfärja från Åbo.

Damkronorna har även rest till USA en dag före turneringsstart där vi förväntas prestera mot världens tre bästa nationer. Aspekter att ta hänsyn till är bl.a. en tidsskillnad på 6 timmar och en restid på ett 15-tal timmar. Vad medför en sådan resa ur hälsosynpunkt och skaderisk?

Vad förväntar sig SIF för resultat med de förutsättningarna?

Anser SIF att det är rimligt att, under en reseperiod på ca. 2 veckor, resa med endast ett bagage på 23 kg som ska inkludera både utrustning, representationskläder samt civila tillhörigheter?

Förutsättningarna för resor vid läger- och i turneringssammanhang är generellt inte optimala. Väljer SIF resor och logi utifrån att Damkronorna ska kunna prestera maximalt, eller endast för att hålla nere kostnaderna?

 1. Utvecklingsplan:

Till vår kännedom finns det ingen utarbetad, varken långsiktig eller kortsiktig, utvecklingsplan för hur SIF vill att representationslaget (Damkronorna) skall bedrivas. Utan en elit, finns inga kvinnliga förebilder för kommande generationer att se upp till.

SIF bör se sig omkring och ställa sig frågan varför andra nationer kommit ikapp Damkronorna och sprungit om oss. Vi vill att SIF skapar en egen modell för hur flick- och damhockeyn skall bedrivas, från rekrytering i ungdomslag till elit. Vad är planen, förutsättningarna och resurserna till att Damkronorna återigen ska kunna konkurrera om medaljer?

 1. Materialkontrakt:

Som högsta representationslag på damseniorsidan, ingår Damkronorna i ett kontrakt tillsammans med junior- och pojklandslagen. Detta innebär att Damkronorna inte får använda material av vilket märke vi vill. Vi är alltså tvingade att använda arbetsredskap som inte alla spelare känner sig trygga med. Är det de bästa förutsättningarna för att en elitspelare skall kunna prestera till 100%?

 1. Klädsel:

SIF tillhandahåller oss inga damkläder, utan förser oss med herrkläder. Vi har under en femårsperiod bett om kläder i dammodell, kläder som skall vara sydda och anpassade för kvinnor. I gensvar får vi höra att SIF tillhandahåller lika kläder till samtliga landslag, dvs. herrkläder. Det bör ligga i SIF:s intresse att Damkronorna representerar SIF på ett professionellt och respektabelt vis. Hur vill SIF att Damkronorna skall representera Sverige och Svenska Ishockeyförbundet?

 1. Ledare under VM-turneringar 18/19:
 • Tre Kronor: 16 ledare
 • Damkronorna: 11 ledare
 • U20 Herr: 12 ledare
 • U18 Dam: 8 ledare
 • U18 Herr: 12 ledare.
 1. Respekt:

Damkronorna har vid ett flertal tillfällen försökt att få till möten med SIF för att uttrycka vårt missnöje. Detta har dock aldrig tagits på allvar. Vi upplever att de istället försökt tysta oss, vilket i sin tur gjort att vi har känt oss oviktiga och inte respekterade.

 1. Kosttillskott:

SIF har flertalet samarbetspartners inom kost och nutrition. Dock förekommer det ofta att Damkronorna tilldelas produkter vars bäst före-datum passerat. Vid flertalet tillfällen handlar det om flera månader gamla produkter.