Nytt standardavtal mellan agenter och spelare

Nu är SICO:s nya standardavtal klart. Från första januari 2016 gäller endast detta avtal mellan spelare och certifierade spelaragenter.

Den nya standardavtalsmallen mellan spelare och certifierade spelaragenter kommer att gälla från första januari 2016, och är det avtal som skall användas mellan parterna. Har en certifierad spelaragent och en spelare använt andra avtal tidigare måste dessa skrivas om, enligt standardmallen, senast 30 april 2016.

Detta är en överenskommelse mellan SICO och representanter som valts av de certifierade spelaragenterna själva som förankrat detta med syftet att skapa en trygghet för inblandade parter. Det nya avtalet ger en tydlighet för ishockeyspelarna och de certifierade spelaragenterna med samma grundförutsättningar oavsett vilka parter som väljer att samarbeta samt följer gällande regelverk. Detta kommer att ge mindre utrymme för tolkningar och frågetecken vilket är positivt.

Klicka här för att se det nya standardavtalet.

Har du några frågor om standardavtalet var vänlig att kontakta Kristoffer Sparring, ordförande i SICO, på kristoffer@sico.nu eller 070-5881710.