Ojämn spelplan

Den 14 maj 2019 släppte Unionen sin rapport ”Ojämn spelplan”. Det är den första fackliga rapporten som påvisar sambandet mellan ojämställdhet på toppen och vilka effekter det kan ha på nästa generations fotbollstjejer.
SICO välkomnar en liknande rapport inom ishockeyn. Hur tror ni det ser ut där?