”Pengaspel inom herridrott på elitnivå- en del av vardagen”

Studien ”Pengaspel inom herridrott på elitnivå- en del av vardagen” är nu publicerad. Läs den här: Pengaspel inom herridrott på elitnivå- en del av vardagen (CPF)

SICO har varit engagerade i studien ”Pengaspel inom herridrott på elitnivå- en del av vardagen”. Studien bygger vidare på, och är en mer djupgående uppföljare till ”Spel om pengar inom idrotten” ( https://www.psykiatriforskning.se/siteassets/spel-om-pengar-inom-idrotten.pdf ), en studie som belyser hur spelvanorna ser ut i olika sporter uppdelat i ålderskategorier och kön.

”Pengaspel inom herridrott på elitnivå- en del av vardagen” är en intervjustudie, och bygger vidare på  konklusionen från ”Spel om pengar inom idrotten” https://www.psykiatriforskning.se/siteassets/spel-om-pengar-inom-idrotten.pdf , och går djupare i frågan om pengaspel inom idrotten. Hur ser ut för våra medlemmar, och vad är normen kring spelvanor i deras vardag? 

Maria Vinberg och Dr. Ingvar Rosdahl har intervjuat trettio elitidrottande män, varsamma i Sverige, inom ishockey, fotboll och basket. Syftet med studien har varit att undersöka vilka faktorer inom den egna idrotten som de intervjuade upplever bidrar till att de själva, och andra spelar om pengar. Med studien vill de också utforskat hur de intervjuade utövarna, uppfattar idrottsföreningens syn på och förhållande gentemot pengaspel.

Studien har genomförts med en kvalitativ metodologisk ansats och intervjuerna är analyserade enligt tematisk innehållsanalys.

Dessa två studier är alarmerande och visar på en problematik som är större än SICO tidigare anat. Vi har varit medvetna om att spelmissbruk förekommer, men inte i den här magnituden. SICO har tagit fram en handlingsplan, om hur vi anser att parterna inom svensk ishockeyn tillsammans kan tackla problematiken och hur vi, tillsammans, kan få stopp på pengaspelståget.

 

/Klara