Regeländring har positiva effekter för målvakter

SICO är en del av det viktiga projektet ”Svensk Ishockeys Nollvision” där ligorna, förbundet och SICO tillsammans jobbar med alla olika delar och aspekter kring att förebygga hjärnskakningar för ishockeyspelare i Sverige. Projektet har gett resultat i SHL, ett resultat vi hoppas står sig genom säsongen.

En del i projektet var att ändra regel 67 inför denna säsong, vilket samtliga parter i projektet stod bakom. Ändringen gjordes med hopp om att få ner antalet hjärnskakningar för målvakterna.

Vi kan nu konstatera att arbetet fått positiv effekt under inledningen av säsongen 19/20. En jämförelse av statistiken från samma period säsongen 18/19, visar att hjärnskakningar bland målvakter i SHL minskat med 78,5 %, vilket känns otroligt bra för SICO.

Men vi nöjer oss inte med detta, utan fortsätter med projektet och arbetet framåt.

Det är viktigt att alla förstår och respekterar domarna samt situationsrum, vilka gör sina bedömningar utifrån regelboken och de direktiv som ges.

Nu hoppas SICO att det fortsätter i samma positiva spår och klimatet blir än bättre framöver för målvakterna, men också ger positiva effekter för utespelare.

SICO kommer uppdatera och ge mer information kring projektet allt eftersom arbetet fortskrider.

Klara Stenberg
SICO