Agentverksamheten inom svensk ishockey

Bli medlem

Av SICO-certifierade / auktoriserade spelaragenter

Från första januari 2016 gäller endast SICO:s standardavtal mellan spelare och certifierade spelaragenter. Det är endast detta avtal som ska användas. Ni hittar avtalet till höger.

Det är endast detta standardavtal som ska användas och inga avvikelser får göras. Har det används andra avtal tidigare – måste de skrivas om, enligt standardmallen, senast 30 april 2016.

Anmälningsdatum för Steg 1 och Steg 2-utbildning
För att bli certifierad spelaragent inom ishockey i Sverige, är det krav på att sökanden genomgår två obligatoriska utbildningar. Utbildningstillfällen för att kunna ansöka om att bli certifierad spelaragent den INFORMATION KOMMER. 

Efter avslutad utbildning har sökanden en tidsfrist på tre veckor att inkomma med ansökan. Certifieringsprovet kommer att skrivas den 11-02- 2022 i Stockholm.

Information kring vad ansökan innefattar hittar du i en PDF-fil till höger. ”Anvisningar kring utbildning och certifiering för att bli, av SICO, certifierad spelaragent”

För att anmäla dig till utbildningarna klicka på länken: info@sico.nu 

Här bifogar du även ansökan för särskild erfarenhet. Sista anmälningsdag XX.

Anmälningar vilka inte skickas in via länken ovan, kommer ej att behandlas.

För dig som gått steg 1 & 2 samt fått din ansökan beviljad, eller skall göra omprov för att bli certifierad spelaragent mejla till klara@sico.nu senast den 6 februari 2022. Tillfälle för prov samt omprov är den 11 februari 2022.

 

Auktoriserade spelaragenter

Följande spelaragenter är auktoriserade och certifierade via SICO. Endast dessa har rätten att förhandla för spelare med klubbar i Sverige.