Agentverksamheten inom svensk ishockey

Bli medlem

Av SICO-certifierade / auktoriserade spelaragenter

Från första januari 2016 gäller endast SICO:s standardavtal mellan spelare och certifierade spelaragenter. Det är endast detta avtal som ska användas. Ni hittar avtalet till höger.

Det är endast detta standardavtal som ska användas och inga avvikelser får göras. Har det används andra avtal tidigare – måste de skrivas om, enligt standardmallen, senast 30 april 2016.

Anmälningsdatum för Steg 1 och Steg 2-utbildning
För att bli certifierad spelaragent inom ishockey i Sverige, är det krav på att sökanden genomgår två obligatoriska utbildningar. Utbildningstillfällen för att kunna ansöka om att bli certifierad spelaragent 2024 kommer att hållas i mars.

Efter avslutad utbildning har sökanden en tidsfrist på tre veckor att inkomma med ansökan. Certifieringsprovet kommer att skrivas i mars (datum kommer) i Stockholm.

Information kring vad ansökan innefattar hittar du i en PDF-fil till höger. ”Anvisningar kring utbildning och certifiering för att bli, av SICO, certifierad spelaragent”

Nästa utbildningstillfälle är till hösten, augusti/september 2024. För att anmäla dig till utbildningarna mejla till: klara@sico.nu, märk ditt mejl med ”Agentutbildning höst 2024mejl med annan märkning kommer ej att behandlas.

Här bifogar du även ansökan för särskild erfarenhet (Klicka här för anvisningar)  Sista anmälningsdag för särskild erfarenhet är den 15 augusti 2024 och skall mejlas till klara@sico.nu.

Pris per utbildningsdel är 8000kr plus moms.

Anmälningar vilka inte skickas till angiven mejladress eller med annan rubrik i ämnesraden, kommer ej att behandlas.

Auktoriserade spelaragenter

Följande spelaragenter är auktoriserade och certifierade via SICO. Endast dessa har rätten att förhandla för spelare med klubbar i Sverige.