Agentverksamheten inom svensk ishockey

Bli medlem

Av SICO-certifierade / auktoriserade spelaragenter

Från första januari 2016 gäller endast SICO:s standardavtal mellan spelare och certifierade spelaragenter. Det är endast detta avtal som ska användas. Ni hittar avtalet till höger.

Det är endast detta standardavtal som ska användas och inga avvikelser får göras. Har det används andra avtal tidigare – måste de skrivas om, enligt standardmallen, senast 30 april 2016.

Anmälningsdatum för Steg 1 och Steg 2-utbildning
För att bli certifierad spelaragent inom ishockey i Sverige, är det krav på att sökanden genomgår två obligatoriska utbildningar. Utbildningstillfällen för att kunna ansöka om att bli certifierad spelaragent hösten 2021 är ännu inte satta. Troligtvis i oktober/november 2021.

Därefter har sökanden en tidsfrist på tre veckor att inkomma med ansökan. Certifieringsprovet kommer att skrivas den xx-xx- 2021 i Stockholm.

Information kring vad ansökan innefattar hittar du i en PDF-fil till höger. ”Anvisningar kring utbildning och certifiering för att bli, av SICO, certifierad spelaragent”

 

Ansökningsdatum för att bli certifierad spelaragent är en gång på våren och en gång på hösten.

För att anmäla dig till utbildningarna, maila: info@sico.nu

Auktoriserade spelaragenter

Följande spelaragenter är auktoriserade och certifierade via SICO. Endast dessa har rätten att förhandla för spelare med klubbar i Sverige.