Agentverksamheten inom svensk ishockey

Bli medlem

Av SICO-certifierade / auktoriserade spelaragenter


In memoriam

GUNNAR SVENSSON
1956 – 2020


 

Från första januari 2016 gäller endast SICO:s standardavtal mellan spelare och certifierade spelaragenter. Det är endast detta avtal som ska användas. Ni hittar avtalet till höger.

Det är endast detta standardavtal som ska användas och inga avvikelser får göras. Har det används andra avtal tidigare – måste de skrivas om, enligt standardmallen, senast 30 april 2016.

Anmälningsdatum för Steg 1 och Steg 2 utbildning
Sista anmälningsdag för de obligatoriska utbildningarna för att kunna ansöka om att bli certifierad spelaragent 2020, är den 30:e april.
Steg 1 är den 13:e och Steg 2 den 14:e maj 2020, i Stockholm.

Därefter har sökanden en tidsfrist på tre veckor (4:e juni 2020) att inkomma med ansökan. Alternativet är att vänta med att skicka in ansökan till hösten 2020. Certifieringsprovet kommer att skrivas den 11:e juni 2020 i Stockholm.

Information kring vad ansökan innefattar hittar du i en PDF-fil till höger. ”Anvisningar kring utbildning och certifiering för att bli, av SICO, certifierad spelaragent”

Ansökningsdatum för att bli certifierad spelaragent är en gång på våren och en gång på hösten.

För att anmäla dig till utbildningarna, maila: info@sico.nu

Auktoriserade spelaragenter

Följande spelaragenter är auktoriserade och certifierade via SICO. Endast dessa har rätten att förhandla för spelare med klubbar i Sverige.