Studie kring spelvanor inom idrotten

Delar av SICOs medlemmar i SHL har deltagit i en studie kring spelvanor inom idrotten i Sverige som genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och genomförts av Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting. Stort tack till Maria Vinberg och hennes team som belyst och synliggjort problematiken. Vi är tacksamma att nu kunna få en indikation på hur det ser ut för våra medlemmar, även om det som sagt finns avvikelser i svarsfrekvensen, så har vi nu en bättre bild och utgångspunkt att jobba utifrån.

Vi kan konstatera genom denna studie att det generellt inte ser bra ut för idrottande män och vi måste jobba mycket mer aktivt med att förbygga riskspelande och spelmissbruk hos våra medlemmar, samt jobba aktivt för att tvätta bort stigmat och skammen mer än vad vi har gjort tidigare. Det är viktigt att dessa frågor kommer upp till ytan och diskuteras.

Detta växande samhällsproblem måste tas på allvar och vi måste ta vårt ansvar för våra idrottande medlemmar och förändra den spelkultur som har skapats. Medvetenheten om riskerna och problemen måste belysas och uppmärksammas samt sprida vetskapen om att hjälp finns att få.

Här läser ni studien i sin helhet: Spel om pengar inom idrotten

/Klara