Svensk ishockey breddar det fortsatta arbetet med Nollvisionen 

Tillsammans tar nu SICO, SHL, SDHL, HA och Svenska Ishockeyförbundet arbetet med Nollvision vidare. Från att ha fokuserat på hjärnskakningsproblematiken  kommer det nu arbetas med ett bredare fokus på spelarnas säkerhet. 

Svensk ishockeys nollvision är en satsning initierad av Svenska Ishockeyförbundet (SIF) som inledningsvis arbetat förebyggande med hjärnskakningsfrågan inom svensk ishockey tillsammans med SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan och SICO. Nu utökas projektet till att omfatta spelarnas säkerhet i ett bredare perspektiv, där hjärnskakningsfrågan kommer ingå.

Projekt Nollvision jobbar med förebyggande åtgärder vilka syftar till att skapa underlag och förutsättningar för viktiga kompetenshöjande insatser inom området och kunna bidra till strukturella förbättringar som gynnar spelarnas säkerhet.

Tidigare SHL-domaren och nuvarande Nollvision-projektledaren Morgan Johansson kommer att fortsätta leda arbetet och rent verksamhetsmässigt knyts Morgan närmare SIFs utvecklingsavdelning.
 – Vi är jätteglada att ha Morgan närmre oss och ser ett flertal fält där det finns stora synergivinster att hämta, säger Anders Wahlström, Utvecklingschef på Svenska Ishockeyförbundet.
 
Nollvisionen breddas till att behandla ytterligare frågor rörande spelarnas säkerhet.
 
  • Oerhört glädjande att Nollvisionsprojektet samt frågan gällande hjärnskakningsproblematiken kan fortsätta. Att arbetet för att upprätthålla de positiva trenderna vi sett, så som minskat antal hjärnskakningsfall är viktigt för svensk ishockey.  Att projektet nu breddas till att omfatta ytterligare frågor rörande spelarnas säkerhet ser vi som något mycket positivt, sammanfattar Morgan Johansson.