SICO och UNIONENs uppgift

SICO grundades 1977. ​2008 untertecknade SICO och Unionen ett samverkansavtal där man tillsammans företräder anställda ishockeyspelare i Sverige.

Organisationernas uppgift är att tillvara ta medlemmarnas idrottsliga, ekonomiska, sociala och fackliga intressen i deras roll som arbetstagare och ishockeyspelare och företräda dem i deras förhållande till arbetsgivaren, klubbarna/föreningarna, deras organisationer (SHL och HHAB) samt till Svenska Ishockeyförbundet (SIF). Unionen sköter det arbetsrättsliga samt är avtalspart vid tecknandet av kollektivavtal. SICO sköter sportsliga frågor och de mer kommersiellt riktade intressefrågorna som förening. SICO förhandlar även med SIF om till exempel ersättningar för landslagsspelare. Den viktigaste uppgiften är dock att hjälpa enskilda spelare, som på ett eller annat sätt blivit felaktigt behandlade av sin klubb eller arbetsgivare. Oftast handlar det om uteblivna löner eller kontraktstvister av olika slag.

Den 28 oktober 1999 undertecknades det första kollektivavtalet för ishockeyspelare inom svensk idrott mellan UNIONEN/SICO och Arbetsgivaralliansen/Svenska Hockeyligan. Se särskild information på vår hemsida! På sikt vill SICO och UNIONEN även åstadkomma ett motsvarande avtal för sina medlemmar i Allsvenskan.