Hur påverkar pandemin det psykiska måendet bland SICOs medlemmar?

Det har inte gått någon förbi att hela världen går igenom en svår tid just nu.
Pandemin slår hårt på även den bransch där SICOs ishockeyspelande medlemmar är verksamma, vilket blir mer tydligt för varje vecka som den rådande situationen i vårt samhälle består. Ingen kan veta vilka konsekvenser detta för med sig och inte heller hur situationen för SICOs medlemmar ser ut inför kommande säsong.

SICOs medlemmar i SHL, SDHL och Hockeyallsvenskan har varit delaktiga i en studie som genomförts i expressfart av forskare vid Lunds universitet och vilken publiceras i International Journal of Environmental Research and Public Health.

SICO vill uppmana alla att i tider som dessa, hjälpa varandra, visa varandra omtanke och värme.  I samband med isolering kan det uppstå en del problematiker, vilka studien påvisar. SICO vill också lyfta en extra omtanke för de individer vilka inte har en anställning eller ett arbete att gå till, vilket också bidrar till en större risk för utanförskap och nedstämdhet.

Studien är ett samarbete mellan forskarna vid Lunds universitet och de olika idrotternas spelarföreningar och kan läsas i sin helhet här:

SportPro lagen covid-19 ijerph-17-06693