Kallelse till SICO:s årsstämma 2016

SICO:s årsstämma äger rum tisdagen 21 juni klockan 14:00 på Advokatfirman Fylgias kontor, Nybrogatan 11 i Stockholm.

För att närvara krävs det en anmälan senast den 14 juni till info@sico.nu.