Kallelse till SICO:s årsstämma 2018

SICO:S årsstämma äger rum torsdagen den 7 juni kl. 12.00 i Unionens lokaler på Olof Palmes gata 17 i Stockholm.

 För att närvaro krävs att du anmäler dig senast den 25 maj till info@sico.nu

Vänliga hälsningar

SICO