Nytt kollektivavtal i SHL undertecknat

Efter en längre tids förhandlingar är man nu överens om ett nytt kollektivavtal i SHL som gäller från 6 nov.

Unionen och SICO

Unionen och SICO samverkar för att förena och företräda anställda hockeyspelare i Sverige.

Förhandlingarna

Förhandlingarna inleddes redan hösten 2011, men under 2012 och till april 2013 fokuserades på fördjupat arbete kring försäkringsfrågorna.

Försäkringarna

Under 2012 och t.o.m. våren 2013 har pensions- och försäkringsexperterna på respektive sida utrett försäkringsfrågorna och en försäkringsupphandling har genomförts.

Som spelare ska du bl.a. vara försäkrad enligt den s.k. IUP:n, (ålderspensionssparande och sjukförsäkring). Klubbarna inom SHL har tecknat avtal med Folksam för att de fortsatt administrerar dessa försäkringar efter 1 maj 2013.

Svenska Hockeyligan har samtidigt tecknat nytt, förlängt, avtal med SEB TryggLiv om den s.k. omställningspensionen och de kompletterande försäkringarna inom ramen för den. Dessa är inte en del av kollektivavtal mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen. SICO har dock på ett bättre sätt än tidigare varit delaktiga i processen och vissa förbättringar och en ökad insyn finns.

Sjuklön första fjorton dagarna vid skada

Det nya avtalet innehåller regler för att sjukavdrag inte ska ske vid karensdag eller under de första 14 dagarna vid en sjukfrånvaroperiod om frånvaron är en direkt följd av hockeyutövandet, t.ex. vid skada.

Kontrakt 18-21 år

Svenska Hockeyligan har under förhandlingarna informerat om att man för yngre spelare kommer arbeta mer med s.k. rookiekontrakt/ utvecklings-anställningar i framtiden. Arbetsgivaralliansen har under förhandlingarna begärt att kollektivavtalet ska reglera detta så att det skulle vara bestämd lön och bestämd kontraktstid fastställd för alla yngre spelare. Lönetak och att en viss kontraktstid automatisk skulle gälla för en enskild spelare accepterar inte Unionen att träffa kollektivavtal om.

Det nya avtalet innehåller nu regler som gäller för den kontraktstid som ligger mellan 18-21 år för anställda. Miniminivåer för lön och ersättningar anges. Det finns också regler om att klubben är skyldig att erbjuda anställning till spelare från de egna leden/ hockey-gymnasium om en spelare deltar i a-lagsverksamheten och uppnår 100 spelminuter.

NHL-kontrakt 1 maj-15 juni

En text om möjligheten till tjänstledighet för spel i NHL innevarande säsong när sådant kontrakt tecknas innan 15 juni införs i kollektivavtalet. Denna reglerar också att i sådant fall ska den kontant utbetalda lönen från klubben för tiden efter 1 maj och till tjänstledighetens påbörjan återbetalas. Detta ska senast 30 november eller tidigare i mån av möjlighet. Ingen återbetalning ska göras om man återvänder för spel i klubben innan 31 oktober.

Samverkan

Avtalet innehåller fortsatt regler om hur samverkan ska ske, på klubben, samt övergripande mellan Unionen/SICO och Arbetsgivaralliansen/SHL Vikten av god samverkan betonas.

På klubben gäller det s.k. samverkansavtalet och i enlighet med det kan bra samverkansformer som lämpar sig i verksamheten utvecklas.


Vill ni läsa uppgörelsen i sin helhet gå till.​
http://www.unionen.se/filer/arbetsgivaralliansen-hockeyspelare-i-elitserien