SICO är bekymrade inför kommande CHL-spel

SICO och SHL har lagt ned mycket kraft på frågor kring spelarsäkerhet. Frågor som också är kopplade till Svenska Ishockeyförbundet och Disciplinnämnden som i sin tur utgår ifrån Riksidrottsförbundets stadgar. Disciplinnämnden kan utdöma bestraffningar för regelöverträdelser som sker på isen.

SICO utbildar sina medlemmar kontinuerligt om vilka risker som finns med tveksamma och farliga tacklingar med fokus på direktkontakt mot huvudet.
Då spelarna är de som kan påverka situationen på isen mest, blir deras ansvar och respekt emot varandra i speciellt utsatta situationer av största vikt och det som kan göra skillnad på hur utgången av en närkampssituation blir.

Även SHL prioriterar att få bort farliga tacklingar mot huvudet genom information om konsekvenserna av hjärnskakningar, det görs även ett gediget arbete i situationsrummet under matcherna där potentiellt farliga situationer granskas. Detta grepp har varit en betydande faktor i SICOs och SHLs högt prioriterade arbete för en förbättrad spelarsäkerhet.

Allt arbete som tidigare lagts ned, och som nu läggs ned, på denna problematik hänger ihop med bestraffningssystemet som finns inom svensk ishockey. Bestraffningssystemets huvudsyfte är, med sina olika delar, till för att göra svensk ishockey så säker som möjligt för spelarna. 

Om en spelare begår en regelöverträdelse på isen, kan denne få kännbara sanktioner i form av avstängning och eventuella böter som påföljd, vilket drabbar spelaren samt arbetsgivaren/klubben.

Systemet vi har i den högsta serien i Sverige, SHL, har bidragit till att vi har sett en positiv utveckling. Detta har medfört en förbättrad arbetsmiljö för våra medlemmar på isen. Alla spelare ska känna sig trygga, och SICO kommer att fortsätta att arbeta för att klimatet på isen ska bli ännu bättre.

Det är bekymmersamt när SICOs medlemmar deltar i matcher/turneringar etcetera och då kan ställas mot lag från andra ligor och länder som i tex CHL, där de inte jobbar på samma vis. Därför måste ishockeyn se till att ha ett mer övergripande reglemente där kännbara sanktioner och böter kan utfärdas till de spelare som gör regelöverträdelser. Efterspelet vi sett i CHL 17/18 gällande en match där Daniel Paille utsattes för en brutal tackling, är bekymrande. Det straff den spelare som delade ut tacklingen fick, ser visserligen bra ut på papperet, men får inte samma effekt i praktiken. På grund av bland annat denna situation, uppmanar SICO CHL, IIHF, SIF och inblandade parter att se över detta, för spelarnas säkerhet.

Klara Stenberg